Website phân tích font từ hình ảnh (thường sử dụng để phân tích logo).

Website phân tích font từ hình ảnh (thường sử dụng để phân tích logo).

http://www.myfonts.com/WhatTheFont/

 

Website hệ thống nhóm màu theo khuôn khổ nhất định, style màu sắc theo màu chủ đạo để chọn ra màu tương đồng và màu đối xứng.

http://paletton.com

Revisions

No comments yet.

Leave a Reply